Προβλέψεις για νέο προσφυγικό κύμα προς την ΕΕ

Το παραπάνω σκίτσο ειναι αρκετά γλαφυρό ή εύκολο στην ανάγνωση και την κατανόησηΑπάντηση