Μαΐ 06 2014

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΡΑΜΙΔΙ» ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ

evapapaΤου Ευάγγελου Παπαγεωργίου

Δικηγόρου – Πτυχιούχου MASTER Ευρωπαϊκού Δικαίου

Υποψήφιου Ευρωβουλευτή «Ανεξαρτήτων Ελλήνων»

Με τη μείωση του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων στο 3% και την καθιέρωση του φόρου υπεραξίας 15% μόνο για τα ακίνητα που κατέχουν οι πωλητές μετά το 1995, η κυβέρνηση στοχεύει στην αναθέρμανση της ήδη «πεθαμένης» κτηματαγοράς.

Όμως, πίσω από τους πανηγυρισμούς μπορεί να κρύβεται μια «ωρολογιακή βόμβα» για το μέλλον της κατοικίας του μέσου Έλληνα, από τη στιγμή που θα γίνει η σταδιακή απελευθέρωση των πλειστηριασμών των ακινήτων από 01/01/2015. Κι αυτό επειδή, με βάση τον ισχύοντα νόμο, όταν ένα ακίνητο έβγαινε σε πλειστηριασμό, ο υπερθεματιστής όφειλε να καταβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα φόρο, ο οποίος εξομοιωνόταν με τον φόρο μεταβίβασης, δηλαδή 8-10% μέχρι την πρόσφατη αλλαγή του νόμου.

Τώρα, με τη μείωση του φόρου μεταβίβασης στο 3%, θα είναι πιο προσιτός ο πλειστηριασμός κάθε ακινήτου, καθόσον θα μειωθεί σημαντικά το κόστος για εκείνον που θα πλειοδοτήσει καταβάλλοντας το μεγαλύτερο ποσό για να αποκτήσει το συγκεκριμένο ακίνητο. Το γεγονός θα διευκολύνει άμεσα τις τράπεζες, οι οποίες έχουν το χαρτοφυλάκιο των «κόκκινων δανείων» και καραδοκούν, αναμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία για να κατάσχουν την ακίνητη περιουσία μας.

Προτείνω λοιπόν να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

1) Να συσταθεί Εθνική Εκτιμητική Επιτροπή για να εξετάσει τις σημερινές πραγματικές αξίες όλων των ακινήτων.

2) Μετά την  ολοκλήρωση του πορίσματος, οι τράπεζες να «κουρέψουν» με νόμο όλα τα δάνεια στο τμήμα του κεφαλαίου τους, κατά το ανάλογο ποσοστό μείωσης της αξίας κάθε ακινήτου, από την τιμή κτήσης μέχρι τη σημερινή νέα πραγματική αξία του.

3) Να συσταθούν ανά Περιφέρεια Επιτροπές Διαιτησίας αποτελούμενες από Δικαστές, Υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στελέχη των Τραπεζών, Εκπροσώπους των Ενώσεων Προστασίας των Καταναλωτών και των Ενώσεων των Δανειοληπτών και ακόμη από Ανεξάρτητους Εκτιμητές. Σε αυτές  οι δανειολήπτες θα προσκομίζουν στοιχεία για τα πραγματικά τους εισοδήματα, τις πάγιες ανελαστικές δαπάνες τους και τυχόν αποδεικτικά  έγγραφα  πραγματικής και πλήρους αδυναμίας εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δανειολήπτης, εφόσον αποδείξει ολική αδυναμία καταβολής, θα απαλλάσσεται πλήρως για τρία χρόνια και αργότερα θα εξετάζεται πάλι το αίτημά του.

4) Πάντα θα επιδιώκεται εξωδικαστικός συμβιβασμός, σύμφωνα με τον οποίο ο δανειολήπτης θα καταβάλλει στην τράπεζα κάθε μήνα το 5% του καθαρού εισοδήματός του, μετά την αφαίρεση όλων των αναγκαίων εξόδων για τη διαβίωσή του.

5) Να ανασταλεί αορίστως η υποχρέωση του ανέργου να καταβάλλει τη μηνιαία οφειλή του στην τράπεζα, για όσο χρόνο διαρκεί το καθεστώς ανεργίας του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός θα προσκομίζει βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. κάθε έξι μήνες.

6) Το  όριο προστασίας της ακίνητης περιουσίας  για τον πλειστηριασμό να οριστικοποιηθεί στα 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, και να μην περιορίζεται μόνο σε μια κατοικία αλλά να καλύπτει όλα τα ακίνητα του δανειολήπτη.

Παραδειγματικά αναφέρω ότι εάν ένας οφειλέτης έχει μια κύρια κατοικία αξίας 220.000 ευρώ και μια δευτερεύουσα κατοικία αξίας 80.000, τότε να προστατεύονται και τα δυο του ακίνητα.

7) Να  απαγορευτεί ο ανατοκισμός και η κεφαλαιοποίηση των τόκων του δανείου πέραν του 25% του αρχικού κεφαλαίου, το οποίο στη συνέχεια θα «κουρεύεται» στο σύνολό του και να εξαλειφτούν όλοι οι επιπλέον τόκοι.

8) Να σταματήσει η διαδικασία κήρυξης άγονου ενός πλειστηριασμού, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εκπλειστηρίασης και σε κάθε περίπτωση, η τιμή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό ενός ακινήτου να μην είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας του, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο των Οικονομικών.

9) Ό  ίδιος ο δανειολήπτης να δύναται να καταστεί υπερθεματιστής κατά τον πλειστηριασμό του ακινήτου του, εφόσον αποδείξει ότι δανείστηκε όλο το ποσό από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

10) Εφόσον η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει  το «κόκκινο δάνειο» του δανειολήπτη σε ξένο τραπεζικό οργανισμό, να δύναται προνομιακά και κατά προτεραιότητα συγγενής του οφειλέτη να αγοράσει το δάνειο αυτό, στο 50% του συνολικού χρέους.

Με αυτές τις προτάσεις θα μπορέσουν να ανασάνουν οι δανειολήπτες, θα περιοριστούν οι άσκοποι πλειστηριασμοί και το κράτος θα βρει την ευκαιρία να δείξει μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία, παύοντας να είναι μόνιμος παθητικός παρατηρητής της επίδειξης αλαζονείας και αναλγησίας από πλευράς των τραπεζών.


1 ping

  1. […] Πίσω από τους πανηγυρισμούς για τη μείωση του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων στο 3% και την καθιέρωση του φόρου υπεραξίας 15% μόνο για τα ακίνητα που κατέχουν οι πωλητές μετά το 1995, μπορεί να κρύβεται μια «ωρολογιακή βόμβα» για το μέλλον της κατοικίας του μέσου Έλληνα. Δημοσίευμα στο portal http://papaioannou-giannis.net/2014/05/06/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE… […]

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.

Αρέσει σε %d bloggers: