Μαΐ 29 2014

Alpha Bank: Εντυπωσιακή αύξηση κερδών στο α’ τρίμηνο! Θα τα μοιράσουν μεταξύ τους

Alpha Bank: Εντυπωσιακή αύξηση κερδών στο α' τρίμηνο

Καθαρά έσοδα από τόκους 471,3 εκατ. (+44%). Μόνο οι ζημιές «κοινωνικοποιήθηκαν»

Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν σε 579,5 εκατ. Ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014 (+37,4% ετησίως)

Στα 249,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) της Alpha Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2013 (+246%).

Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα  αυξήθηκαν σε 579,5 εκατ. Ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014 (+37,4% ετησίως).

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 471,3 εκατ. Ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014, ενισχυμένο κατά 43,8% ετησίως, ως αποτέλεσμα της μειώσεως του κόστους καταθέσεων και της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων, μειώθηκαν κατά 5,7% ετησίως σε 329,6 εκατ. Ευρώ.

Ο Δείκτης Εξόδων / Εσόδων (προσαρμοσμένος για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξόδων συγχωνεύσεως και εκτάκτων εξόδων) μειώνεται σε 57% από 83% το α΄ τρίμηνο 2013.

Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 395 εκατ. Ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014 έναντι 449 εκατ. Ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013. Οι προβλέψεις ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων μειώθηκαν κατά 32 μονάδες βάσεως σε 253 μονάδες βάσεως.

Η τράπεζα εμφάνισε  ζημίες προ Φόρων 107,6 εκατ. Ευρώ το α΄ τρίμηνο 2014. Τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2014 μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν στα -94 εκατ. ευρώ.

Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού

– Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ 15,6%, προσαρμοσμένος για την πλήρη εξαγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού
Δημοσίου.

– Η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) μηδενίσθηκε τον Μάιο 2014. Η συνολική χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 15,7 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2014, μειωμένη κατά Ευρώ 1,5 δισ. και αντιπροσωπεύει το 18%1 του συνολικού Ενεργητικού.

– Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,6 δισ. το α΄ τρίμηνο 2014, κυρίως στην Ελλάδα, σε Ευρώ 41,8 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος.

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στην Ελλάδα στο 116%.

– Αύξηση των Καθυστερήσεων κατά Ευρώ 228 εκατ. το α΄ τρίμηνο. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 33,3%. Ο δείκτης καλύψεως των καθυστερήσεων ενισχύθηκε κατά 200 μονάδες βάσεως σε 56% το α΄ τρίμηνο, με τις σωρευτικές προβλέψεις να αντιστοιχούν σε 19% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr


1 Σχόλιο

    • RYaN on 29 Μαΐου 2014 at 20:55

    Οι ελληνικές τράπεζες δύσκολα θα μπορέσουν να διανείμουν μέρισμα στους μετόχους τους, μέχρι να καταφέρουν να πουλήσουν όλα τα warrants. Θα το κόψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DGCom), αφού πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν τύχει κρατικής στήριξης.

Τα σχόλια έχουν απενεργοποιηθεί.

Αρέσει σε %d bloggers: