Ιούν 17 2014

Σαφάρι στις συμβάσεις αορίστου χρόνου

Αρχίζει η συλλογή και καταγραφή του συνόλου των περιπτώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου, με εγκύκλιο που έστειλε σήμερα Τρίτη o υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε όλες τις διευθύνσεις διοικητικού του δημοσίου τομέα.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εντός 10 ημερών από σήμερα οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στο υπουργείο προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επανέλεγχου των μετατροπών από το ΑΣΕΠ.
Οι υπηρεσίες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τα ακόλουθα:
Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα στην οποία κατετάγησαν κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
Την υπηρεσία στην οποία σήμερα υπηρετούν
Τις διατάξεις βάσει των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου
Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης
Τον φορέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.


Αρέσει σε %d bloggers: