Νοέ 14 2014

Απαγορεύουν στο Χαρδούβελη να ξαναφέρει ή να προτείνει νόμους!

Με απόφαση του  κ. Σαμαρά μια σειρά απο αρμοδιότητες αφαιρούνται από τον Γκίκα Χαρδούβελη προς στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Πιο εντυπωσιακή απώλεια όλων είναι οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία και η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

Αλλάζει χέρια  και η εποπτεία του ΣΔΟΕ και ο εσωτερικός έλεγχος του ΥΠΟΙΚ

Το πολιτικό και επικοινωνιακό αλαλούμ που προκλήθηκε από την υπόθεση του ΕΝΦΙΑ και τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών φέρνει νέα δεδομένα στο ΥΠΟΙΚ καθώς με απόφαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά μια σειρά απο αρμοδιότητες αλλάζουν χέρια από τον Γκίκα Χαρδούβελη στον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη. Το παράλληλο «ξήλωμα» του Υπουργού Οικονομικών και η παράλληλη αναβάθμιση αρμοδιοτήτων του κ. Μαυραγάνη χρίζει πολλών ερμηνειών, εν μέσω του εύθραυστου πολιτικού σκηνικού που έχει δημιουργηθεί.

Οι αλλαγές που ξεχωρίζουν και είναι κομβικής σημασίας για τον Γ. Μαυραγάνη είναι ότι στις αρμοδιότητες του πλέον υπάγεται το ΣΔΟΕ που χειρίζεται σημαντικές υποθέσεις όπως η λίστα Λαγκάρντ ενώ ευθύνη θα έχει και για τον Εσωτερικό Έλεγχο του ΥΠΟΙΚ δηλαδή την αξιολόγηση των υπηρεσιών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με βάση την απόφαση, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γ. Μαυραγάνη περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

1, α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, με εξαίρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς, αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς,

ε) η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως και η αποδοχή και έγκριση πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

στ) τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση και μετάταξη των υπαλλήλων των υπηρεσιακών μονάδων που προβλέπονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.

ζ) ο ορισμός μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών των μόνιμων και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων (επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας).

2. Εξαιρούνται και παραμένουν στον υπουργό Γκ. Χαρδούβελη:

α) η αρμοδιότητα να προσδιορίζει την πολιτική του υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, να συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του υπουργείου,

β) η εκπροσώπηση του ελληνικού δημοσίου,

γ) η εκπροσώπηση του υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς,

δ) η υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για τον χειρισμό διαβαθμισμένου υλικού, άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής άμυνας των κτιρίων του υπουργείου και όλων των άλλων υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διασφαλισμένου υλικού,

ε) η οργάνωση υπηρεσιών,

στ) οι αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικονομικών υπαλλήλων άλλων φορέων, καθώς και οι πράξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και ανάθεσης μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τη στελέχωση του Γραφείου του υφυπουργού,

ζ) οι πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την πληρωμή συμπληρωματικών συντάξεων σε συνταξιούχους και βοηθηματούχους, γενικά, του Δημοσίου,

η) η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον συντονισμό της δραστηριότητας των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων.

3. Η κατά την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αρμοδιότητα ασκείται, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο υπουργός. Η αρμοδιότητα της σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των μόνιμων και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων (επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας) ασκείται παράλληλα και από τον υπουργό.

πηγή


Αρέσει σε %d bloggers: