Απρ 06 2015

Γραμμένους τους έχουν τους λαούς στην ΕΕ οι γραφειοκράτες

Μόλις δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών έφτασαν μέχρι το τέλος οι υπόλοιπες σκόνταψαν στους γραφειοκράτες και λεπτομέρειες

Σχεδόν έξι εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποστήριξαν Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) την τελευταία τριετία, θέλοντας να πιέσουν για την λήψη νομοθετικής δράσης  σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ΕΠΠ από την 1η Απριλίου 2012, έχουν παραληφθεί 51 αιτήσεις για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Ωστόσο, από αυτές, μόλις δύο έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, εάν μια πρωτοβουλία πολιτών συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης (υπογραφές), σε τομέα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να προτείνει νομοθεσία, τότε η Επιτροπή οφείλει να συζητήσει επίσημα το ζήτημα και να δημοσιεύσει απάντηση με τη μορφή ανακοίνωσης της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, από τις 51 αιτήσεις, οι 31 ανήκαν σε τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής και έχουν καταχωρηθεί, 12 έφθασαν στο τέλος της περιόδου συγκέντρωσης χωρίς να συμπληρώσουν το κατώτατο όριο, 3 πρωτοβουλίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης· και 10 αποσύρθηκαν από τους διοργανωτές και 2 πρωτοβουλίες πολιτών έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ορισμένοι πολίτες δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες, γεγονός που οφείλεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των κρατών μελών. Στην έκθεση αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης της διαδικασίας και προσδιορίζεται σειρά ενδεχόμενων θεμάτων προς  συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα θεσμικά όργανα. Δύσκολη αποδείχθηκε και  η δημιουργία συστημάτων επιγραμμικής συγκέντρωσης υπογραφών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είχε επιπτώσεις στον διαθέσιμο χρόνο συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης. Η Επιτροπή έχει προσφέρει λύσεις προσωρινής φιλοξενίας στους διοργανωτές και πρόσφατα ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις ΕΠΠ, με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans δήλωσε ενδεικτικώς: «Η ΕΠΠ είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, καθώς και για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Οφείλουμε να αναζητήσουμε καινοτόμους τρόπους για να ενθαρρύνουμε την ευρύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση του εργαλείου αυτού. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο και πρέπει να διασφαλίσουμε την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού του».

Ποιες είναι οι δύο Πρωτοβουλίες

Η πρωτοβουλία «Right2Water» αποτελεί την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Υποβλήθηκε επισήμως στην Επιτροπή από τους διοργανωτές της στις 20 Δεκεμβρίου 2013, έχοντας λάβει την υποστήριξη περισσότερων από 1,6 εκατομμυρίων πολιτών. Η πρωτοβουλία «Right2Water» καλεί την Επιτροπή «να προτείνει νομοθεσία για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προώθηση της παροχής νερού και αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους». Η Επιτροπή συναντήθηκε με τους διοργανωτές στις 17 Φεβρουαρίου 2014 και την ίδια ημέρα οι διοργανωτές είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  που κατάφερε  να ολοκληρώσει τη διαδικασία είναι η πρωτοβουλία «Ένας από μας». Υποβλήθηκε επισήμως στην Επιτροπή από τους διοργανωτές της στις 28 Φεβρουαρίου 2014, αφού προηγουμένως συγκέντρωσε την υποστήριξη περισσότερων από 1,7 εκατομμύρια πολιτών, ενώ τα κατώτατα όρια επιτεύχθηκαν σε 18 κράτη μέλη. Το θέμα της πρωτοβουλίας «Ένας από μας» αφορά τη «νομική προστασία της αξιοπρέπειας , του δικαιώματος στη ζωή και της ακεραιότητας του κάθε ανθρώπου από τη σύλληψη, στους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ όπου η προστασία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία».  Στις 9 Απρίλιου 2014 η Επιτροπή συνάντησε τους διοργανωτές, οι οποίοι, στις 10 Απριλίου, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που οργανώθηκε από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή


Αρέσει σε %d bloggers: