Ιούν 05 2015

Διπλή δημοπρασία εντόκων γραμματίων την Τρίτη, συνολικού ύψους 2,25 δισ.

Στην έκδοση εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας, προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή,  ποσού 1.000 εκατ. ευρώ, λήξεως 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Επίσης, την ίδια ημέρα θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, σε άυλη μορφή,  ποσού 1.250 εκατ. ευρώ, λήξεως 11 Δεκεμβρίου 2015.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 (Τ+2), τόσο για τα τρίμηνα όσο και για τα εξάμηνα έντοκα.

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Οι δημοπρασίες θα γίνουν με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής των δημοπρασιών, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτών, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στις δημοπρασίες (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.


Αρέσει σε %d bloggers: