Ιαν 12 2016

Οι 21 περιβαλοντικές παραβάσεις της Ελληνικός Χρυσός

Πρόστιμο από το ΥΠΕΝ, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ κατά

olympiada2Η υποκρισία έχει επιχειρήματα «Να ελέγχεται αυστηρά η εταιρεία, αλλά να προχωρήσει η επένδυση».
Και όταν λέμε «να ελέγχεται αυστηρά» .. για να μας διαβάσουν εκεί, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες τις 21 παραβάσεις αυτής της εταιρείας, όπως αυτές έγιναν και ελέγχθηκαν, όχι με αυτή τη κυβέρνηση.. την άλλη .. εκείνη που αγαπούσε την Eldorado Gold, και συγκεκριμένα παραβάσεις που έγιναν την περίοδο από το 2012 έως και τα μέσα του 2014, και οι οποίες είχαν μπει .. στο συρτάρι.

Διαβάστε τις παραβάσεις που έχει κάνει μέχρις στιγμής η εταιρεία .. ΠΡΙΝ ξεκινήσει τα βαριά έργα!!

Η Απόφαση για το Υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου αφορά συνολικό πρόστιμο 994.500 ευρώ για δώδεκα (12) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα:

 • 1. Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • 2. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
 • 3. Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα των προϊόντων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • 4. Μη σύννομη διάθεση ιλύος σε υδαρή μορφή, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων ομβρίων, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
 • 5. Αποθήκευση στερεών αποβλήτων και χημικών σε ακατάλληλους χώρους, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
 • 6. Παραλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, πρόστιμο 75.600 ευρώ.
 • 7. Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • 8. Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων (φιλτρόπανων), πρόστιμο 43.200 ευρώ.
 • 9. Παραλείψεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα, πρόστιμο 145.800 ευρώ.
 • 10. Παραλείψεις στη λειτουργία του παλαιού χώρου απόθεσης αποβλήτων, πρόστιμο 115.200 ευρώ.
 • 11. Μη σύννομη διακίνηση των προϊόντων, πρόστιμο 13.500 ευρώ.
 • 12. Μη λειτουργία συστήματος πλύσης τροχών, πρόστιμο 21.600 ευρώ.


Η Απόφαση για το Υποέργο Ολυμπιάδας
αφορά συνολικό πρόστιμο 739.800 ευρώ για εννέα (9) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα:

 • 1. Ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικινδυνότητα του παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών), πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • 2. Μη τήρηση διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μεταφοράς του προϊόντος Ολυμπιάδας, πρόστιμο 4.500 ευρώ.
 • 3. Ελλιπής τήρηση όρων και απαιτήσεων για έργα αποκατάστασης στην Ολυμπιάδα, πρόστιμο 133.200 ευρώ.
 • 4. Διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 94.500 ευρώ.
 • 5. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
 • 6. Ελλιπής χαρακτηρισμός παραγόμενου αποβλήτου ως προς την ιδιότητά του ως “αποβλήτου” και ελλιπής προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
 • 7. Αποθήκευση αποβλήτου (υπόλειμμα κατεργασίας) σε μη προβλεπόμενο χώρο, πρόστιμο 57.600 ευρώ.
 • 8. Μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, πρόστιμο 142.200 ευρώ.
 • 9. Ελλιπή μέτρα χειρισμού προϊόντος συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, πρόστιμο 43.200 ευρώ.

>kinisienergoipolites.blogspot.grΑρέσει σε %d bloggers: